Chlorophyll ขวด 300ml

150.00 ฿

80% คนส่วนใหญ่จะมีอาการฤทธิ์ร้อนจัด

อาการเสียสมดุลร้อน-เย็น

ในน้ำคลอโรฟิลล์ มีสมุนไพรรวมทั้งหมด 6 ชนิด

ใบย่านาง ตำลึงหวาน ปลีกล้วย ว่านกาบหอย ใบเตย บัวบก >> สูตรของอาจารย์หมอเขียว

ถ้าใครได้เคยเข้าค่ายอาจารย์หมอเขียว จะรู้จักน้ำใบย่านางกันดี

เป็นหัวเชื้อเข้มข้นมากค่ะ เพราะเราคั้นสดแบบ COLD-PRESS

*บูดเร็วมาก ดังนั้นให้มาละลายใส่ถาดน้ำแข็ง เวลามาใช้ให้ผสมน้ำแข็ง 1 ก้อน ต่อน้ำ 1 แก้วนะคะ

ขวดละ 150฿/300ml

เก็บในFreezerได้ประมาณ 2 อาทิตย์ค่ะ ❌ไม่ควรใส่ในช่องธรรมดาเพราะอาจเสียได้

ช่วยดับร้อน

ช่วยปรับสมดุลร้อน-เย็น

ทำให้เบาสบายและมีกำลัง

ช่วยสร้างเม็ดเลือด

ช่วยขับสารพิษ

วัตถุดิบทั้งหมด เป็นของเพื่อนบ้านและของฟาร์มเราเองเป็นออร์แกนิคทั้งหมด

=======================================

ย่านาง มีคลอโรฟิลล์ที่มีโครงสร้างที่คล้ายคลึงกับเม็ดเลือดแดงของมนุษย์

ดังนั้นจึงทำให้ระบบการไหลเวียนผลัดเม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้น

ทำให้ช่วยขจัดสารพิษออกจากระบบเลือด ตับ และไต

ทำให้ภูมิต้านทานของร่างกายแข็งแรงขึ้นจึงนิยมนำใบย่านางมาทำเครื่องดื่มใช้ล้างสารพิษ

เอกสารอ้างอิง

1 นิตยา บุญทิม, พรรณเพ็ญ เครือไทย, ชินกฤต สุวรรณคีรี และถกลวรรณ ศิริสวัสดิ์. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพและสรรพคุณของพืชผักสมุนไพรในตำรับยาล้านนา: การศึกษาฤทธิ์การยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคและปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการให้ผลผลิต. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556.

2 ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม. กองการประกอบโรคศิลปะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. 277 หน้า.

3 ย่านาง คลังยารักษาสรรพโรค. บริษัทสุภัชนิญค์ พริ้นติ้ง จำกัด. กรุงเทพ. 63 หน้า.

 

รหัสสินค้า: Chlorophyll ขวด 300ml หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

It is estimated that 80% of people will experience heatstroke at some point.

One of the factors that can contribute to heatstroke is an impaired hot-cold balance.

Additionally, there are six types of herbs that can be helpful in preventing heatstroke, including Yanang leaves, sweet gourd, banana blossom, oyster sheath, pandanus leaf, and gotu kola.

These herbs are used in Ajahn Mor Khiao’s recipe, which is recommended for those attending Dr. Green’s camp. It’s important to note that Yanang leaf juice is a potent leavening agent and should be used carefully.

To prepare it, the leaves are squeezed using a cold-press method, which means the juice spoils quickly.

To store it, freeze it in an ice tray and use one ice cube for each glass of water.

The cost of Yanang leaf juice is 150฿ per bottle of 300ml.

Chlorophyll can be stored in a freezer for up to two weeks.

When consumed, it helps to cool off and balance the body’s temperature. It is also beneficial for making the body feel lighter and more energetic.

Furthermore, it contributes to building blood cells and promoting detoxification.

All raw materials used in its production come from either our own organic farms or those of our neighbors.

Additionally, yanang is rich in chlorophyll, which has a structure similar to that of human red blood cells.

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาด 5.3 × 5.3 × 17.5 เซนติเมตร