✨ สาเหตุที่แท้จริงของโรคซึมเศร้า!

เคยได้ยินติดหูไหมว่า โรคซึมเศร้า เกิดจากเคมีไม่สมดุลในสมอง หรือ สาร Serotonin น้อยเกินไป? Myths or truth?

โรคทุกโรคเริ่มจากจุลินทรีย์ในลำไส้ที่ไม่สมดุล! ลำไส้ คือ สมองที่ 2 ของเราจริงๆค่ะ เพราะจุลินทรีย์ในลำไส้กับสมองมีการส่งสัญญาณไปมาอยู่ตลอดเวลา…..

จากงานวิจัย 1 ของ Bonnie L Beezhold and Carol S Johnston เขาแบ่งคนออกเป็น 3 กลุ่ม

1 ทานเนื้อสัตว์ทุกชนิด

2 ทานเนื้อปลาอย่างเดียว อาทิตย์ละ 3 -4 ครั้ง

3 ทานแต่พืชผัก

งานจิวัยใช้เวลา 2 อาทิตย์เท่านั้น

เขาพบว่าคนกลุ่มที่ 2 ที่ทานปลาที่มี Omega 3 สูง มีปริมาณ EPA & DHA สูงขึ้นจริง ซึ่งในงานวิจัยสาร 2 จะส่งผลต่อสมองที่ควบคุมอารมณ์

แต่ตัวชี้วัดคะแนน “อารมณ์ดี” Mood Scores (POMS) กับ Depression Anxiety and Stress Scale (DASS) ไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมในกลุ่มที่ 1 & 2

ในสูงขึ้นในกลุ่มที่ 3 ที่ทานแต่พืชผัก >> คนที่ทานมังสาวิรัติจะมีพื้นฐานทางอารมณ์ที่ดีกว่ากลุ่มทานเนื้อสัตว์

ถึงปลาทะเลจะมีสาร EPA & DHA สูง แต่มันมีไขมันอิ่มตัวค่อนข้างสูง จึงไม่สามารถลบล้าง arachidonic acid, cholesterol, and saturated fat ออกได้

กลุ่มที่ทานมังสาวิรัติ จึงมีอารมณ์ที่ดีกว่ากลุ่มทานเนื้อ


All disease begins in the gut!

Inflammation is the body’s natural response to infection and wounding, but when chronic, inflammation can do damage to many parts of the body including the brain.

Your brain constantly sends signals to your gut and your gut send the signals back to the your brain. Gut and brain works closely together. So when your gut gets ill, it sends the signal to your brain.
When you feel stressed over a long period of time, your body can go to the chronic stage of inflammation. According to research, inflammation may play a role in other psychiatric disorders, such as bipolar disorder, schizophrenia, autism and post-traumatic stress disorder.

Signs of inflammations: fatigue, bloating, digestive issues, anxiety…
Inflammation lowers the levels of serotonin, which can impact sleep and appetite and mood.

Factors associated with inflammation2:

Diabetes, auto-immune disease, obesity, cancer, cardiovascular disease and stress.
Stress is the number 1 cause of inflammation.
Causes of Inflammation

1 Your gut biome is exposed toxins, pesticides, herbicides,….
2 Overworking
3 Eating high fat and high sugar food with little fibers from fresh fruit & vegetables.
4 Stress causes inflammation, being inflamed causes mood disturbances, and mood disturbances can lead to more stress. A perfect vicious cycle.
5 Physical inactivity
6 Vitamin D deficiency.

“Eating the right food can improve your mood and thus your mental health!”

Inflammation is not caused by chemical imbalance and low level of serotonin.

“A range of factors appear to increase the risk for the development of depression, and seem to be associated with systemic inflammation; these include psychosocial stressors, poor diet, physical inactivity, obesity, smoking, altered gut permeability, atopy, dental cares, sleep and vitamin D deficiency.”


อาการสับเสบที่เรื้อรังของร่างกายอาจทำให้การความเสียหายในสมอง เพราะว่าจุลินทรีย์ในลำไส้จะคอยส่งสัญญาณไปที่สมอง จำได้ไหมคะจาก POST ที่แล้วที่จิ๊บเขียนไว้ว่า 80%ของจุลินทรีย์ภูมิคุ้มกันอยู่ในลำไส้ จริงๆกระบวนการอักเสบนั้นดีต่อร่างกาย เพราะเป็นกระบวนการป้องกันของร่างกาย เพื่อที่ร่างกายจะสามารถต่อสู้กับเชื้อโรคได้ แต่ถ้าเราปล่อยให้ร่างกายเราเกิดการอักเสบอยู่เรื่อยๆ มันจะทำให้ร่างกายเรา weak ถ้าเกิดจากสะสมนานๆ จะมีผลกระทบต่อสมอง คือ เกิดความวิตกกังวล แพนิค bipolar จนเป็นโรคซึมเศร้าได้

จุลินทรีย์ตัวดีเขาจะผลิต Serotonin เป็น Hormone แห่งความสุข ซึ่งหมายความว่าเราจะต้องทานพืชผักผลไม้สดที่เยอะและหลากหลาย จะได้มีจุลินทรีย์ตัวดีที่หลากหลายและมีปริมาณมาก กากใยจะเป็นเหมือนบ้านให้กับจุลินทรีย์เหล่านี้ หรือ ที่เขาเรียกว่า Prebiotic เป็นกากใยที่ไม่สามารถย่อยสลายได้แล้ว3

ถ้าอยากอารมณ์ดี เราต้องคอยดูแลลำไส้ของเราให้แข็งแรงกันนะคะ!

สาเหตุของอาการอักเสบ

1 ความเครียด * สาเหตุหลักเลยค่ะ เครียดจนนอนไม่หลับทำให้ร่างกายเป็นพิษ บางคนเป็นไทรอยด์ บางคนเลือดเป็นกรดจนกลายเป็นโรคกระดูกพรุน
2 ทำงานเยอะเกินจนต่อมหมวกไตล้า ไม่ออกกำลัง ทำให้ร่างกายเสียสมดุลฮอร์โมน
3 การกินอาหารที่เป็นพิษต่อระบบลำไส้ เช่น ของหวาน ของมัน อาหารที่ผักน้อยมากๆ แทบไม่มี Fiber ผักผลไม้ที่ใส่ยาฆ่าแมลง
4 สูบบุหรี่ ดื่ม alcohol


References:

1 Beezhold BL, Johnston CS, Daigle DR. Preliminary evidence that vegetarian diet improves mood. Paper presented at: American Public Health Association Annual Meeting; November 7-11, 2009; Philadelphia, PA.

2 Berk, M. (2013). So depression is an inflammatory disease, but where does the inflammation come from? National Library of Medicine. https://doi.org/10.1186/1741-7015-11-200

3 Wallace, C. J. K., & Milev, R. (2012). The effects of probiotics on depressive symptoms in humans: A systematic review. National Library of Medicine16(14). https://doi.org/10.1186/s12991-017-0138-2

Similar Posts