วัยทองนอนไม่หลับ

อาการวัยทองส่วนใหญ่เป็นภาวะร้อนเกิน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของ Hormone

แต่เราสามารถแก้ได้ที่

-อาหาร: ทานอาหารที่ปรับสมดุลร้อนเย็น

-การออกกำลังกาย:เ พื่อขับสารพิษออกทางเหงื่อ กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

-และการรับแสงแดดยามเช้า อาจจะยืนแกว่งแขน หรือเดินเร็วใต้แสงแดดวันละ 20-30 นาที

Similar Posts