ภาวะร้อนเกิน

ภาวะร้อนเกินหรือภาวะไม่สมดุลของร่างกาย แนะนำดังนี้ค่ะ

1. ลดอาหารรสจัด มัน หวาน

2. ลดเนื้อสัตว์ ลดขนม

3. เลิกการดื่ม Alcohol/กาแฟ/ชานม

4. จัดสรรเวลาชีวิตเพื่อให้ได้

ออกกำลังกายให้เหงื่อออก & ตากแดด เพื่อขับสารพิษออก

5. นอนก่อน 10 pm ร่างกายจะสร้าง Growth Hormone และซ่อมแซมร่างกายช่วง 10pm-2 am

6. สวดมนต์ นั่งสมาธิทุกวันเพื่อให้จิตใจสงบผ่องใส

Similar Posts